HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ HỌP
VÀ XỬ LÝ CÔNG VIỆC (E-CABINET)

Tổng quan về hệ thống E-Cabinet

Hệ thống ECABINET là hệ thống phòng họp không giấy tờ và xử lý công việc và lấy y kiến trực tiếp trên thiết bị thông minh. Ecabinet là giải pháp nhằm giảm thiểu văn bản, giấy tờ hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh hiệu quả làm việc, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác. Đồng thời tạo ra môi trường tương tác đa chiều và tức thời, giúp người dùng có thể chia sẻ thông tin, trao đổi và phản hồi dễ dàng. Nhờ vậy, mọi vấn đề được xử lý nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả.

Phòng họp
không giấy
tờ

Lấy ý kiến điện tử

Lấy ý kiến thành viên tham gia trước khi họp

HỌP & BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ

Họp, Tương tác, biểu quyết điện tử

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC, KHO TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

Phân công giao việc, nhắc việc đến hạn qua tin nhắn, email

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Chuẩn bị nội dung và Tổ chức lấy ý kiến, Chuẩn bị nội dung và Tổ chức họp, Tổng hợp kết quả lấy ý kiến, xây dựng nghị quyết phiên họp

KHÁCH MỜI

Tham gia, cho ý kiến

LÃNH ĐẠO TỈNH

Chủ trì, phê duyệt duyệt nội dung, chương trình họp, kết quả lấy ý kiến

ĐƠN VỊ THAM GIA (CHO Ý KIẾN, HỌP)

Cho ý kiến, tham gia họp, biểu quyết

Các thành phần hệ thống E-Cabinet

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG

Phần mềm dạng Web và phiên bản ứng dụng trên thiết bị di động

CÁC GIẢI PHÁP ATTT

Bao gồm giải pháp, chính sách về ATT, thiết bị đảm bảo ATTT khi hệ thống vận hành

HẠ TẦNG, THIẾT BỊ

Máy chủ, thiết bị, đường truyền Thiết bị sử dụng máy tính, tablet

GIẢI PHÁP KẾT NỐI CÁC HTTT LIÊN QUAN

Phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống đang sử dụng tại địa phương có liên quan

Nghiệp vụ & chức năng hệ thống

01
LẤY Ý KIẾN

Tổ chức lấy ý kiến điện tử

02
TỔ CHỨC VÀ CHUẨN BỊ TRƯỚC CUỘC HỌP

Tổ chức, chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp

03
ĐIỀU HÀNH VÀ HỌP ĐIỆN TỬ

Điều hành diễn biến cuộc họp Biểu quyết, cho ý kiến

04
DỰ THẢO, RA NGHỊ QUYẾT

Dự thảm, hỗ trợ ra nghị quyết Lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết

Lấy ý kiến điện tử

Chuẩn bị nội dung

Thiết lập nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến Đính kèm tài liệu Gửi nội dung lấy ý kiến

Tổ chức, phê duyệt nội dung ý kiến

Nhận yêu cầu, giao việc Cho, tổng hợp ý kiến, liên thông hệ thống QLVB Xem & phê duyệt nội dung. Tích hợp ký số

Tổng hợp ý kiến

Tổng hợp ý kiến nhận xét Đưa vào nội dung họp

Chuẩn bị nội dung phiên họp

Đơn vị chủ trì

Tạo cuộc họp, tạo / gửi Giấy mời họp

QL Thành phần tham gia

Thiết lập chương trình họp, trình tự

Chuẩn bị tài liệu cho các nội dung họp

Đơn vị tham gia

Xác nhận tham gia hoặc cử thành viên tham gia thay

Xem nội dung, chương trình, cho ý kiến, đăng ký phát biểu

Chuẩn bị các tài liệu, nội dung do đơn vị chủ trì

Nhắc nhở lịch, nội dung chuẩn bị

Nghiệp vụ & chức năng hệ thống

Bộ phận hỗ trợ, điều khiển nội dung, chương trình

Thiết lập nội dung họp
Thiết lập chế độ bắt đầu lấy ý kiến, biểu quyết
Ghi chép, tổng hợp nội dung ý kiến

Đăng ký phát biểu

Thành viên tham gia họp và người dự họp có thể đăng ký phát biểu trên hệ thống để người chủ trì chủ động điều hành

Biểu quyết tại phiên họp

Biểu quyết điện tử về các nội dung xin ý kiến. Chủ trì và thư ký cuộc họp có thể xem báo cáo tổng hợp

Lợi ích

PHÒNG HỌP KHÔNG GIẤY TỜ

Xóa bỏ văn bản giấy trong các phiên họp. Họp không giấy tờ, sử dụng 100% văn bản điện tử trong các phiên họp. 100% các nội dung xin ý kiến thành viên được xử lý trên môi trường mạng.

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Giảm số lượng cuộc họp, giảm thời gian họp và tăng chất lượng cuộc họp

Bảng giá tại bình định

Áp dụng cho UBND Tỉnh

STT
Nội dung
Đơn giá (VNĐ)
Đơn vị tính
Thành tiền (VNĐ)
Số lượng
Ghi chú
1
Giá mua license trọn gói phần mềm
450.000.000
Gói
450.000.000
01
Phần mềm được được hỗ trợ vận hành trên hạ tầng Cloud của Viettel trong năm đầu tiên khi mua trọn gói, sau thời gian trên Khách hàng tiếp tục sử dụng trên Cloud Viettel theo phương án thuê hạ tầng tại mục 2
2
Thuê hạ tầng
90.000.000
Năm
90.000.000
01

Áp dụng cho UBND Thành phố

STT
Nội dung
Đơn giá (VNĐ)
Đơn vị tính
Thành tiền (VNĐ)
Số lượng
Ghi chú
1
Giá mua license trọn gói phần mềm
250.000.000
Gói
250.000.000
01
Phần mềm được được hỗ trợ vận hành trên hạ tầng Cloud của Viettel trong năm đầu tiên khi mua trọn gói, sau thời gian trên Khách hàng tiếp tục sử dụng trên Cloud Viettel theo phương án thuê hạ tầng tại mục 2
2
Thuê hạ tầng
50.000.000
Năm
50.000.000
01

Áp dụng cho UBND 03 huyện miền núi (Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão)

STT
Nội dung
Đơn giá (VNĐ)
Đơn vị tính
Thành tiền (VNĐ)
Số lượng
Ghi chú
1
Giá mua license trọn gói phần mềm
150.000.000
Gói
150.000.000
01
Phần mềm được được hỗ trợ vận hành trên hạ tầng Cloud của Viettel trong năm đầu tiên khi mua trọn gói, sau thời gian trên Khách hàng tiếp tục sử dụng trên Cloud Viettel theo phương án thuê hạ tầng tại mục 2
2
Thuê hạ tầng
30.000.000
Năm
30.000.000
01

Áp dụng cho UBND 07 huyện còn lại (Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Tây Sơn)

STT
Nội dung
Đơn giá (VNĐ)
Đơn vị tính
Thành tiền (VNĐ)
Số lượng
Ghi chú
1
Giá mua license trọn gói phần mềm
200.000.000
Gói
200.000.000
01
Phần mềm được được hỗ trợ vận hành trên hạ tầng Cloud của Viettel trong năm đầu tiên khi mua trọn gói, sau thời gian trên Khách hàng tiếp tục sử dụng trên Cloud Viettel theo phương án thuê hạ tầng tại mục 2
2
Thuê hạ tầng
40.000.000
Năm
40.000.000
01

Áp dụng cho các đơn vị Sở ban ngành tại Bình Định

STT
Nội dung
Đơn giá (VNĐ)
Đơn vị tính
Thành tiền (VNĐ)
Số lượng
Ghi chú
1
Giá mua license trọn gói phần mềm
100.000.000
Gói
100.000.000
01
Phần mềm được được hỗ trợ vận hành trên hạ tầng Cloud của Viettel trong năm đầu tiên khi mua trọn gói, sau thời gian trên Khách hàng tiếp tục sử dụng trên Cloud Viettel theo phương án thuê hạ tầng tại mục 2
2
Thuê hạ tầng
20.000.000
Năm
20.000.000
01

Đăng ký nhận tư vấn