Category: Hóa đơn điện tử Viettel

Người mua ký hóa đơn điện tử Viettel

1. Người dùng vào link: https://business-sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon.html 2. Thực hiện nhập đầy đủ thông tin 3. Nhấn Người mua ký để thực hiện ký hóa đơn Chú ý: Để thực hiện ký hóa đơn sử dụng usb

Scroll to Top

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Tư vấn trực tiếp 24/7: 0984 056 777