Category: Tin tức & Giải pháp

Người mua ký hóa đơn điện tử Viettel

1. Người dùng vào link: https://business-sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon.html 2. Thực hiện nhập đầy đủ thông tin 3. Nhấn Người mua ký để thực hiện ký hóa đơn Chú ý: Để thực hiện ký hóa đơn sử dụng usb

Chữ kí số Viettel CA dùng để làm gì

Chữ ký số có thể sử dụng thay thế chữ ký tay trong tất cả các trường hợp giao dịch thương mại điện tử trong môi trường số. Chữ ký số đảm bảo giá trị pháp

Scroll to Top

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Tư vấn trực tiếp 24/7: 0984 056 777